Nhằm thực hiện tốt công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn, nâng cao ý thức và kỹ năng sử dụng các phương tiện PCCC tại chỗ, đảm bảo an toàn về con người và tài sản cho các Đơn vị đang công tác và làm việc tại các Tòa nhà, các Mục Tiêu của Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thắng Lợi Thăng Long. Ban Quản lý tòa nhà phối hợp với Chủ quản tại các Mục Tiêu  tổ chức buổi tập huấn cho toàn bộ các nhân viên đang làm việc tại các dự án.

   Kế hoạch tập huấn PCCC được thực hiện từ đầu tháng 03/2019, tại các dự án có số lượng nhân viên bảo vệ đông, được thực hiện 02 buổi: 

  • - Ngày 1: Tập huấn về lý thuyết, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở ( Đặc thù tại các tòa nhà, nhà máy....), các quy trình khi có cháy, cứu hộ cứu nạn.

                                                                

        Lớp học được chia làm 02 ca cho phù hợp với lịch trực của nhân viên

                                                                 

Ông Trần Mạnh Thắng - Phòng nghiệp vụ, Đứng lớp lý thuyết tại buổi tập huấn

- Ngày 2: Tổ chức tập huấn thực tế tại các dự án, sử dụng các loại bình PCCC, thực hiện sơ cứu thương...

                                                                

                                                                

     Qua công tác tấp huấn về PCCC, cứu nạn cứu hộ, toàn thể nhân viên bảo vệ và nhân viên khối vận hành của các cơ sở tại tòa nhà và nhà máy, nâng cao tinh thần về việc phòng chống cháy nổ và đề phòng rủi ro, nâng cao kiến thức nghiệp về về vấn đề PCCC, cứu hộ cứu nạn.