Nhằm trang bị cho hệ thống nhân viên, đào tạo và tái đào tạo kiến thức về phòng cháy chữa cháy,VSC Thăng Long đã tiến hành tập huấn lý thuyết và thực hành phòng cháy chữa cháy  tại các Tòa nhà nơi VSC đang cung cấp dịch vụ an ninh vào những ngày giữa tháng 5 nắng nóng. 

     Được sự phân công và chỉ đạo của Ban Giám Đốc, các đồng chí trực thuộc vùng, các chỉ huy trưởng các Mục Tiêu đã đồng loạt tham gia dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Tuấn ( Phụ trách nghiệp Vụ ) Ông Nguyễn Tuấn trực tiếp đào tạo nhân viên 

Ông Nguyễn Tuấn trực tiếp đào tạo nhân viên 

 

 

 

Một số hình ảnh khác: